DANH SÁCH TV TRƯỜNG HỌC Ở BÌNH ĐỊNH

TCHTên thư việnURL
1. TRƯỜNG TIỂU HỌC
1.1. Quy Nhơn
1.2. An Nhơn
111TH Nhơn An tvthnhonan.vuc.vn
222TH Nhơn Hạnh tvthnhonhanh.vuc.vn
333TH Nhơn Hậu tvthnhonhau.vuc.vn
444TH Nhơn Hưng tvthnhonhung.vuc.vn
555TH Nhơn Khánh tvthnhonkhanh.vuc.vn
666TH Nhơn Lộc tvthnhonloc.vuc.vn
777TH Nhơn Mỹ tvthnhonmy.vuc.vn
888TH Nhơn Phong tvthnhonphong.vuc.vn
999TH Nhơn Phúc tvthnhonphuc.vuc.vn
101010TH Nhơn Tân tvthnhontan.vuc.vn
111111TH Nhơn Thọ tvthnhontho.vuc.vn
121212TH Số 1 Bình Định tvthso1binhdinh.vuc.vn
131313TH Số 2 Bình Định tvthso2binhdinh.vuc.vn
141414TH Số 1 Đập Đá tvthso1dapda.vuc.vn
151515TH Số 2 Đập Đá tvthso2dapda.vuc.vn
161616TH Số 1 Nhơn Hòa tvthso1nhonhoa.vuc.vn
171717TH Số 2 Nhơn Hòa tvthso2nhonhoa.vuc.vn
181818TH Số 1 Nhơn Thành tvthso1nhonthanh.vuc.vn
191919TH Số 2 Nhơn Thành tvthso2nhonthanh.vuc.vn
1.3. Hoài Nhơn
1.4. Phù Cát
20201TH Cát Chánh tvthcatchanh.vuc.vn
21212TH Cát Hải tvthcathai.vuc.vn
22223TH Cát Hiệp tvthcathiep.vuc.vn
23234TH Cát Hưng tvthcathung.vuc.vn
24245TH Cát Lâm tvthcatlam.vuc.vn
25256TH Cát Nhơn tvthcatnhon.vuc.vn
26267TH Cát Sơn tvthcatson.vuc.vn
27278TH Cát Tài tvthcattai.vuc.vn
28289TH Cát Thắng tvthcatthang.vuc.vn
292910TH Cát Thành tvthcatthanh.vuc.vn
303011TH Cát Tiến tvthcattien.vuc.vn
313112TH Số 1 Cát Hanh tvthso1cathanh.vuc.vn
323213TH Số 2 Cát Hanh tvthso2cathanh.vuc.vn
333314TH Số 1 Cát Khánh tvthso1catkhanh.vuc.vn
343415TH Số 2 Cát Khánh tvthso2catkhanh.vuc.vn
353516TH Số 1 Cát Minh tvthso1catminh.vuc.vn
363617TH Số 2 Cát Minh tvthso2catminh.vuc.vn
373718TH Số 1 Cát Tân tvthso1cattan.vuc.vn
383819TH Số 2 Cát Tân tvthso2cattan.vuc.vn
393920TH Số 1 Cát Trinh tvthso1cattrinh.vuc.vn
404021TH Số 2 Cát Trinh tvthso2cattrinh.vuc.vn
414122TH Số 1 Cát Tường tvthso1cattuong.vuc.vn
424223TH Số 2 Cát Tường tvthso2cattuong.vuc.vn
434324TH Số 1 Ngô Mây tvthso1ngomay.vuc.vn
444425TH Số 2 Ngô Mây tvthso2ngomay.vuc.vn
1.5. Phù Mỹ
1.6. Tuy Phước
1.7. Hoài Ân
1.8. Tây Sơn
1.9. An Lão
1.10. Vân Canh
1.11. Vĩnh Thạnh
2. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
2.1. Quy Nhơn
4511THCS Bùi Thị Xuân tvthcsbuithixuan.vuc.vn
4622THCS Đống Đa tvthcsdongda.vuc.vn
4733THCS Ghềnh Ráng tvthcsghenhrang.vuc.vn
4844THCS Hải Cảng tvthcshaicang.vuc.vn
4955THCS Lê Hồng Phong tvthcslehongphong.vuc.vn
5066THCS Lê Lợi tvthcsleloi.vuc.vn
5177THCS Lương Thế Vinh tvthcsluongthevinh.vuc.vn
5288THCS Ngô Mây (NLV)tvthcsngomay.nlv.vn
5399THCS Ngô Văn Sở tvthcsngovanso.vuc.vn
541010THCS Nguyễn Huệ tvthcsnguyenhue.vuc.vn
551111THCS Nhơn Bình tvthcsnhonbinh.vuc.vn
561212TH&THCS Nhơn Châu tvththcsnhonchau.vuc.vn
571313THCS Nhơn Hải tvthcsnhonhai.vuc.vn
581414THCS Nhơn Hội tvthcsnhonhoi.vuc.vn
591515THCS Nhơn Lý tvthcsnhonly.vuc.vn
601616THCS Nhơn Phú tvthcsnhonphu.vuc.vn
611717THCS Phước Mỹ tvthcsphuocmy.vuc.vn
621818THCS Quang Trung tvthcsquangtrung.vuc.vn
631919THCS Tây Sơn tvthcstayson.vuc.vn
642020THCS Trần Hưng Đạo tvthcstranhungdao.vuc.vn
652121THCS Trần Quang Diệu tvthcstranquangdieu.vuc.vn
2.2. An Nhơn
66221THCS Bình Định tvthcsbinhdinh.vuc.vn
67232THCS Đập Đá tvthcsdapda.vuc.vn
68243THCS Nhơn An tvthcsnhonan.vuc.vn
69254THCS Nhơn Hạnh tvthcsnhonhanh.vuc.vn
70265THCS Nhơn Hậu tvthcsnhonhau.vuc.vn
71276THCS Nhơn Hòa tvthcsnhonhoa.vuc.vn
72287THCS Nhơn Hưng tvthcsnhonhung.vuc.vn
73298THCS Nhơn Khánh tvthcsnhonkhanh.vuc.vn
74309THCS Nhơn Lộc tvthcsnhonloc.vuc.vn
753110THCS Nhơn Mỹ tvthcsnhonmy.vuc.vn
763211THCS Nhơn Phong tvthcsnhonphong.vuc.vn
773312THCS Nhơn Phúc tvthcsnhonphuc.vuc.vn
783413THCS Nhơn Tân tvthcsnhontan.vuc.vn
793514THCS Nhơn Thành tvthcsnhonthanh.vuc.vn
803615THCS Nhơn Thọ tvthcsnhontho.vuc.vn
2.3. Hoài Nhơn
81371THCS Bồng Sơn tvthcsbongson.vuc.vn
82382THCS Số 2 Bồng Sơntvthcsso2bongson.vuc.vn
83393THCS Đào Duy Từ tvthcsdaoduytu.vuc.vn
84404THCS Hoài Châu tvthcshoaichau.vuc.vn
85415THCS Hoài Châu Bắc tvthcshoaichaubac.vuc.vn
86426THCS Hoài Đức tvthcshoaiduc.vuc.vn
87437THCS Hoài Hải tvthcshoaihai.vuc.vn
88448THCS Hoài Hương tvthcshoaihuong.vuc.vn
89459THCS Hoài Mỹ tvthcshoaimy.vuc.vn
904610TH&THCS Hoài Phú tvththcshoaiphu.vuc.vn
914711THCS Hoài Sơn tvthcshoaison.vuc.vn
924812THCS Hoài Tân tvthcshoaitan.vuc.vn
934913THCS Hoài Thanh tvthcshoaithanh.vuc.vn
945014THCS Hoài Thanh Tây tvthcshoaithanhtay.vuc.vn
955115THCS Hoài Xuân tvthcshoaixuan.vuc.vn
965216THCS Tam Quan tvthcstamquan.vuc.vn
975317THCS Tam Quan Bắc tvthcstamquanbac.vuc.vn
985418THCS Tam Quan Nam tvthcstamquannam.vuc.vn
2.4. Phù Cát
99551THCS Cát Chánh tvthcscatchanh.vuc.vn
100562THCS Cát Hải tvthcscathai.vuc.vn
101573THCS Cát Hanh tvthcscathanh.vuc.vn
102584THCS Cát Hiệp tvthcscathiep.vuc.vn
103595THCS Cát Hưng tvthcscathung.vuc.vn
104606THCS Cát Khánh tvthcscatkhanh.vuc.vn
105617THCS Cát Lâm tvthcscatlam.vuc.vn
106628THCS Cát Minh tvthcscatminh.vuc.vn
107639THCS Cát Nhơn tvthcscatnhon.vuc.vn
1086410THCS Cát Sơn tvthcscatson.vuc.vn
1096511THCS Cát Tài tvthcscattai.vuc.vn
1106612THCS Cát Tân tvthcscattan.vuc.vn
1116713THCS Cát Thắng tvthcscatthang.vuc.vn
1126814THCS Cát Thành tvthcscatthanh.vuc.vn
1136915THCS Cát Tiến tvthcscattien.vuc.vn
1147016THCS Cát Trinh tvthcscattrinh.vuc.vn
1157117THCS Cát Tường tvthcscattuong.vuc.vn
1167218THCS Ngô Mây tvthcsngomaypc.vuc.vn
2.5. Phù Mỹ
117731THCS TT Bình Dương tvthcsbinhduong.vuc.vn
118742THCS Mỹ An tvthcsmyan.vuc.vn
119753THCS Mỹ Cát tvthcsmycat.vuc.vn
120764THCS Mỹ Châu tvthcsmychau.vuc.vn
121775THCS Mỹ Chánh tvthcsmychanh.vuc.vn
122786THCS Mỹ Đức tvthcsmyduc.vuc.vn
123797THCS Mỹ Hòa tvthcsmyhoa.vuc.vn
124808THCS Mỹ Hiệp tvthcsmyhiep.vuc.vn
125819THCS Mỹ Lộc tvthcsmyloc.vuc.vn
1268210THCS Mỹ Lợi tvthcsmyloi.vuc.vn
1278311THCS Mỹ Phong tvthcsmyphong.vuc.vn
1288412THCS Mỹ Quang tvthcsmyquang.vuc.vn
1298513THCS Mỹ Tài tvthcsmytai.vuc.vn
1308614THCS Mỹ Thắng tvthcsmythang.vuc.vn
1318715THCS Mỹ Thành tvthcsmythanh.vuc.vn
1328816THCS Mỹ Thọ tvthcsmytho.vuc.vn
1338917THCS Mỹ Trinh tvthcsmytrinh.vuc.vn
1349018THCS Thị trấn Phù Mỹ tvthcsttphumy.vuc.vn
2.6. Tuy Phước
135911THCS Phước An tvthcsphuocan.vuc.vn
136922THCS Phước Hiệp tvthcsphuochiep.vuc.vn
137933THCS Phước Hòa tvthcsphuochoa.vuc.vn
138944THCS Phước Hưng tvthcsphuochung.vuc.vn
139955THCS Phước Lộc tvthcsphuocloc.vuc.vn
140966THCS Phước Quang tvthcsphuocquang.vuc.vn
141977THCS Số 1 Phước Sơn tvthcsso1phuocson.vuc.vn
142988THCS Số 2 Phước Sơn tvthcsso2phuocson.vuc.vn
143999THCS Phước Thắng tvthcsphuocthang.vuc.vn
14410010THCS Phước Thành tvthcsphuocthanh.vuc.vn
14510111THCS Phước Thuận tvthcsphuocthuan.vuc.vn
14610212THCS TT Tuy Phước tvthcstttuyphuoc.vuc.vn
14710313THCS Trần Bá tvthcstranba.vuc.vn
2.7. Hoài Ân
1481041Ân Đức tvthcsanduc.vuc.vn
1491052Ân Hảo Đông tvthcsanhaodong.vuc.vn
1501063Ân Hữu tvthcsanhuu.vuc.vn
1511074Ân Nghĩa tvthcsannghia.vuc.vn
1521085Ân Thạnh tvthcsanthanh.vuc.vn
1531096Ân Tín tvthcsantin.vuc.vn
1541107Ân Tường Tây tvthcsantuongtay.vuc.vn
1551118Tăng Bạt Hổ tvthcstangbatho.vuc.vn
1561129PTDTNT Hoài Ân tvptdtnthoaian.vuc.vn
2.8. Tây Sơn
1571131Bình Hòa tvthcsbinhhoa.vuc.vn
1581142Bình Nghi tvthcsbinhnghi.vuc.vn
1591153Bình Tân tvthcsbinhtan.vuc.vn
1601164Bình Thành tvthcsbinhthanh.vuc.vn
1611175Bình Thuận tvthcsbinhthuan.vuc.vn
1621186Bùi Thị Xuân tvthcsbuithixuants.vuc.vn
1631197Mai Xuân Thưởng tvthcsmaixuanthuong.vuc.vn
1641208Tây An tvthcstayan.vuc.vn
1651219Tây Bình tvthcstaybinh.vuc.vn
16612210Tây Giang tvthcstaygiang.vuc.vn
16712311Tây Phú tvthcstayphu.vuc.vn
16812412Tây Thuận tvthcstaythuan.vuc.vn
16912513Tây Vinh tvthcstayvinh.vuc.vn
17012614Võ Xán tvthcsvoxan.vuc.vn
17112715PTDTBT Tây Sơn tvptdtbttayson.vuc.vn
2.9. An Lão
1721281An Hòa tvthcsanhoa.vuc.vn
1731292An Tân tvthcsantan.vuc.vn
1741303PTDTBT Đinh Ruối tvptdtbtdinhruoi.vuc.vn
1751314PTDTBT An Lão tvptdtbtanlao.vuc.vn
2.10. Vân Canh
1761321Canh Vinh tvthcscanhvinh.vuc.vn
1771332TT Vân Canh tvthcsttvancanh.vuc.vn
1781343TH&THCS Canh Hiển tvththcscanhhien.vuc.vn
1791354PTDTBT Canh Liên tvptdtbtcanhlien.vuc.vn
1801365THCS BT Canh Thuận tvthcscanhthuan.vuc.vn
2.11. Vĩnh Thạnh
1811371Huỳnh Thị Đào tvthcshuynhthidao.vuc.vn
1821382Vĩnh Hảo tvthcsvinhhao.vuc.vn
1831393Vĩnh Hiệp tvthcsvinhhiep.vuc.vn
1841404TH&THCS Vĩnh Hòa tvththcsvinhhoa.vuc.vn
1851415Vĩnh Quang tvthcsvinhquang.vuc.vn
1861426TT Vĩnh Thạnh tvthcsvinhthanh.vuc.vn
1871437TH&THCS Vĩnh Thuận tvththcsvinhthuan.vuc.vn
1881448PTDTBT Vĩnh Sơn tvptdtbtvinhson.vuc.vn
1891459PTDTBT Vĩnh Kim tvptdtbtvinhkim.vuc.vn
3. THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
3.1. Quy Nhơn
19011Chuyên Lê Quý Đôn (VUC)tvchuyenlequydon.vuc.vn
19122* Hùng Vương (VUC)tvthpthungvuong.vuc.vn
19233THPT Nguyễn Thái Học (VUC)tvthptnguyenthaihoc.vuc.vn
19344THPT Trần Cao Vân (VUC)tvthpttrancaovan.vuc.vn
19455THPT Trưng Vương (VUC)tvthpttrungvuong.vuc.vn
19566* THPT Quy Nhơn (VUC)tvthptquynhon.vuc.vn
19677THPT DTNT Bình Định (VUC)tvthptdtntbinhdinh.vuc.vn
19788Chuyên Biệt Hy Vọng Quy Nhơn (VUC)tvcbhvquynhon.vuc.vn
19899* Ischool Quy Nhơn (VUC)tvischoolquynhon.vuc.vn
1991010* THPT FPT (VUC)tvthptfptquynhon.vuc.vn
3.2. An Nhơn
200111THPT Hòa Bình (VUC)tvthpthoabinh.vuc.vn
201122THPT Nguyễn Đình Chiểu (VUC)tvthptnguyendinhchieu.vuc.vn
202133* THPT Nguyễn Trường Tộ (VUC)tvthptnguyentruongto.vuc.vn
203144THPT Số 1 An Nhơn (VUC)tvthptso1annhon.vuc.vn
204155THPT Số 2 An Nhơn (VUC)tvthptso2annhon.vuc.vn
205166THPT Số 3 An Nhơn (VUC)tvthptso3annhon.vuc.vn
3.3. Hoài Nhơn
206171Chuyên Chu Văn An (VUC)tvchuyenchuvanan.vuc.vn
207182THPT Lý Tự Trọng (VUC)tvthptlytutrong.vuc.vn
208193THPT Nguyễn Du (VUC)tvthptnguyendu.vuc.vn
209204THPT Nguyễn Trân (VUC)tvthptnguyentran.vuc.vn
210215THPT Phan Bội Châu (VUC)tvthptphanboichau.vuc.vn
211226THPT Tam Quan (VUC)tvthpttamquan.vuc.vn
212237THPT Tăng Bạt Hổ (VUC)tvthpttangbatho.vuc.vn
3.4. Phù Cát
213241THPT Ngô Lê Tân (VUC)tvthptngoletan.vuc.vn
214252* Ngô Mây (VUC)tvthptngomay.vuc.vn
215263THPT Nguyễn Hồng Đạo (VUC)tvthptnguyenhongdao.vuc.vn
216274THPT Nguyễn Hữu Quang (VUC)tvthptnguyenhuuquang.vuc.vn
217285THPT Số 1 Phù Cát (VUC)tvthptso1phucat.vuc.vn
218296THPT Số 2 Phù Cát (VUC)tvthptso2phucat.vuc.vn
219307THPT Số 3 Phù Cát (VUC)tvthptso3phucat.vuc.vn
3.5. Phù Mỹ
220311THPT An Lương (VUC)tvthptanluong.vuc.vn
221322THPT Bình Dương (VUC)tvthptbinhduong.vuc.vn
222333THPT Nguyễn Trung Trực (VUC)tvthptnguyentrungtruc.vuc.vn
223344THPT Số 1 Phù Mỹ (VUC)tvthptso1phumy.vuc.vn
224355THPT Số 2 Phù Mỹ (VUC)tvthptso2phumy.vuc.vn
3.6. Tuy Phước
225361THPT Nguyễn Diêu (VUC)tvthptnguyendieu.vuc.vn
226372THPT Số 1 Tuy Phước (VUC)tvthptso1tuyphuoc.vuc.vn
227383THPT Số 2 Tuy Phước (VUC)tvthptso2tuyphuoc.vuc.vn
228394* THPT Số 3 Tuy Phước (VUC)tvthptso3tuyphuoc.vuc.vn
3.7. Hoài Ân
229401* THPT Hoài Ân (VUC)tvthpthoaian.vuc.vn
230412THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (VUC)tvthptnguyenbinhkhiem.vuc.vn
231423THPT Trần Quang Diệu (VUC)tvthpttranquangdieu.vuc.vn
232434THPT Võ Giữ (VUC)tvthptvogiu.vuc.vn
3.8. Tây Sơn
233441* THPT Nguyễn Huệ (VUC)tvthptnguyenhue.vuc.vn
234452THPT Quang Trung (VUC)tvthptquangtrung.vuc.vn
235463THPT Tây Sơn (VUC)tvthpttayson.vuc.vn
236474THPT Võ Lai (VUC)tvthptvolai.vuc.vn
3.9. An Lão
237481THPT An Lão (VUC)tvthptanlao.vuc.vn
238492* DTNT An Lão (VUC)tvdtntanlao.vuc.vn
3.10. Vân Canh
239501THPT Vân Canh (VUC)tvthptvancanh.vuc.vn
240512* DTNT Vân Canh (VUC)tvdtntvancanh.vuc.vn
3.11. Vĩnh Thạnh
241521THPT Vĩnh Thạnh (VUC)tvthptvinhthanh.vuc.vn
242532* DTNT Vĩnh Thạnh (VUC)tvdtntvinhthanh.vuc.vn