vietbiblio.nlv.vn

Dự án triển khai ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động cấp huyện.

Chi tiết

BỐI CẢNH


Các thư viện cấp huyện, xã (TVHX) ở Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vào quản lý hoạt động thư viện (TV) của chính mình, với những nguyên nhân: Khó khăn về kinh phí, về nguồn nhân lực...
Dường như các TVHX ít có cơ hội hơn so với các TV trường học được thụ hưởng từ các chương trình, dự án: phần mềm VEMIS-Library (Dự án SREM); Dự án "Thư viện thông minh"; Dreamlib;
Đưa tài nguyên thông tin của TV vượt ra khỏi bốn bức từng của TV nhăm tăng khả năng tiếp cận của người dân đối với tài liệu của TV. Đơn giản hóa hoạt động chuyên môn của TV bằng việc ICT vào quản lý hoạt dộng TV là sự mong muốn của các TV tỉnh đối với các TVHX.
VietBiblio hướng đến việc hỗ trợ tin học hóa các TVCC cấp huyện-xã và TV tư nhân, góp phần hoàn thành những mục tiêu cụ thể của Đề án 329 "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Mục đích

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
- Người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, trí thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác.

Mục tiêu chung

Đẩy mạnh "ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động thư viện”.

Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2020, đưa 100+ thư viện cấp huyện từ hoạt động thư viện truyền thống sang ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động thư viện.
- Xây dựng mạng lưới cộng đồng thư viện hỗ trợ các thủ thư thư viện cấp huyện; hướng đến thủ thư thư viện huyện, xã chấm dứt biên mục tài liệu trực tiếp.

Hoạt động chính


Cung ứng nền tảng

VietBiblio cung cấp toàn bộ hạ tầng và ứng dụng phần mềm để triển khai.

Đào tạo

VietBiblio xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo, các tài liệu hướng dẫn. Các đối tác và người thụ hưởng dễ dàng đào tạo trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các bài giảng được minh họa bằng các hình ảnh, video clip minh họa.

Hợp tác

VietBiblio tìm kiếm đối tác là các thư viện tỉnh để triển khai phần mềm quản lý thư viện đến các thư viện huyện trên địa bàn, nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất

Cộng dồng

Các đối tác tham gia cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tham gia mạng lưới cộng đồng thư viện, nhằm hỗ trợ đến các thủ thư thư viện cấp huyện.

14

Tỉnh

173

Thư viện huyện

3

Thư viện xã

3

Khác

Thư viện áp dụng


Giới thiệu


Giới thiệu phần mềm VietBiblio

VietBiblio là một hệ thống thư viện tích hợp mã nguồn mở (phiên bản tiếng Việt), được kế thừa và phát triển từ phiên bản EspaBiblio 3.3 (OpenBiblio tiếng Tây Ban Nha) dựa trên phiên bản gốc OpenBiblio 0.7.2. OpenBiblio phổ biến với các thư viện nhỏ và nông thôn trên thế giới do tính đơn giản, hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi.

Chi tiết

Ai có thể sử dụng VietBiblio

VietBiblio được thiết kế phù hợp với các thư viện huyện. VietBiblio đã thay đổi phương thức xử lý tài liệu (thủ thư không còn biên mục trực tiếp tài liệu). Nhân viên thư viện chưa có bằng cấp chuyên môn cũng có thể sử dụng phần mềm sau khi tập huấn (4-6 ngày). Đừng băn khoăn và cũng đừng lo lắng, những thủ thư có chuyên môn luôn ở phía sau hỗ trợ bạn.

Tài liệu hướng dẫn

Chi phí để triển khai VietBiblio

Mọi vấn đề về chi phí từ hạ tầng phần cứng, phần mềm đều được VietBiblio cung cấp sẵn sàng. Thư viện bạn chỉ cần có máy tính nối internet và máy in là có thể bắt đầu sử dụng.

Read More

Liên hệ

VietBiblio

Phone: 0945979877

Cảnh báo

Mọi nội dung nghiên cứu liên quan giải pháp công nghệ thuộc về VietBiblio. Các sản phẩm và kết quả triển khai thuộc về VietBiblio, các đơn vị và cá nhân tham gia chương trình này.
Đã có tác giả đăng bài trên một tạp chí có uy tín, tác giả này đã tự thay đổi chủ thể nghiên cứu, dường như cung cấp những hướng dẫn không chính xác và đưa ra những nhận định làm cho mọi người cảm thấy khó khăn hơn khi sử dụng phần mềm này.
Ngoại trừ các đơn vị và cá nhân tham gia chương trình này, các cá nhân khác không liên quan vui lòng không tự ý sử dụng bất cứ một phần nội dung nào của chương trình này để viết báo cáo hoặc làm nguồn trích dẫn mà chưa có sự đồng ý của VietBiblio.